3D + FILM + INTERACTIVE STUDIO

ENGAGING 3D IMAGERY AND INTERACTIVE EXPERIENCES FOR LEADING BRANDS

  OM OSS

  Vi skapar engagerande 3D-bilder och interaktiva upplevelser för starka varumärken genom att kombinera expertkompetensen hos våra 3D-grafiker, webbutvecklare och kreatörer.

  Comotion är en 3D och Interaktiv Studio som hjälper företag att kommunicera genom visuella budskap. Detta kan resultera i allt från en produkt- eller bostadsbild framtagen i 3D till en reklamfilm eller ett virtuellt studiebesök. Vi är någonting mellan en reklambyrå och en produktionsbyrå där vi kan anta båda rollerna. Vi älskar nämligen både att vara en del av ett team där vi tar en specifik roll till att få leda och ta hela ansvaret.

  Vår passion och det vi brinner för är att hitta kreativa lösningar för era idéer, som vackert utformade, engagerar, informerar, inspirerar och fångar betraktarens uppmärksamhet.

  SCROLLA NER
  FÖR ATT SE VAD VI GÖR

  VÅRA PRODUKTER

  3d

  Vi är specialiserade på att visualisera arkitektur, produkter, processer och andra budskap genom högkvalitativa 3D-bilder.

  INTERAKTIVA

  Inom vårt interaktiva område tar vi fram animeringar, filmer, virtuella studiebesök och klickbara lösningar som fungerar på alla plattformar.

  FLER PRODUKTER

  Grafisk profil, radio- och TV-reklam, webbplats, mer avancerade filmer, broschyrer och storbildsskärmar. I de fall det behövs har vi en rad noga utvalda samarbetspartners som vi allierar oss med för att lösa uppgiften.

  SCROLLA OCH
  LÄS OM HUR VI GÖR

  VÅR PROCESS

  Vi på Comotion strävar alltid efter att hitta rätt lösning för varje kund. Vi brinner för att, tillsammans med kunden, driva affärer och utveckla varumärken framåt. Vi inser dock att det inte finns någon mall för detta då kunders behov, efterfrågan och önskan ser olika ut i varje enskilt fall och ska behandlas därefter.

  Vår process innebär att jobba på ett strukturerat sätt, att fånga detaljer och att ta sig fram på en utstakad väg mot målet. Givetvis ser detta olika ut beroende på vad det är som ska göras, men här nedanför pekar vi ut de saker som genomlyser det sätt vi arbetar på och det som gör att vi tillsammans lyckas.

  • 1/

   / Projektansvariga

   I det första steget är vi noggranna med att utse tydliga kontaktpersoner, både hos oss och hos kunden. På detta sätt blir kommunikationsvägarna tydliga och rätt person hanterar projektets olika uppgifter och frågor.

  • 2/

   / Kickoff-möte

   I samband med punkten ovanför hålls ett kickoff-möte där vi bl.a. presenterar varandra, definierar uppgiften och gör en första ansats till att skapa en gemensam målbild. Kunden förklarar behovet, problemet och eventuella önskemål samtidigt som vi, från vår sida, ställer de frågor vi vill få svar på för att få en så tydlig bild som möjligt. Vi går även igenom det material vi eventuellt behöver som underlag.

  • 3/

   / Djupare förståelse

   I det fall det behövs tar vi ytterligare ett möte där vi går in djupare på vilka lösningar som är aktuella och definierar slutprodukten tydligare.

  • 4/

   / Produktionsfas - utkast

   I detta skede arbetar vi hårt för att ta fram ett första utkast. Detta utkast sätter ramarna för utseendet, känslan och funktionerna men undviker att vi lägger ner för mycket tid innan kunden godkänt de grundläggande bitarna.

  • 5/

   / Avstämning

   Vi stämmer av tillsammans och ser till att vi är på rätt väg. Behövs mindre justeringar genomförs dessa här innan vi går in i steg 6.

  • 6/

   / Produktionsfas – utformning

   Nu går vi in i den mest intensiva produktionsfasen. Vi arbetar fram utseende, funktioner och sätter känslan i lösningen. Efter utvärderingar, tester och analyser internt visar vi upp resultatet för kunden som får komma med synpunkter.

  • 7/

   / Leverans

   Efter leverans följer vi upp med kunden och diskuterar även internt vad som gick bra och om vi nu i efterhand kan se några förbättringsmöjligheter, både i vårt arbete och i vår process. I det fall vi gör det, tar vi med oss detta till nästa gång vi arbetar tillsammans.