Norrvikens Kust: Marknadsmaterial

Välinge Innovation: 3d-bilder klick-golv

Norrvikens Trädgårdar // Informationsfilm

Båstad //  Film 

Norrvikens Trädgårdar i Båstad är idag en anläggning med hotell, konferens och restaurang men den är även känd för sin fantastiska trädgård. Comotion fick i uppdrag under 2016 att göra en informationsfilm åt Norrviken där man skulle dokumentera platsen under åtta unika events. 
Filmen levererades i slutet på 2016.