Företagarna Syd: Infographics

Laholms kommun: Visitlaholm 3.0

Catena Fastigheter // Logistikposition Sunnanå

Malmö //  Rundvisning 

Comotion har tagit fram en interaktiv projektsida, exteriöra översiktsbilder, 3D rundvisningar, försäljningsfolder och en informationsfilm till Catena Fastigheters nya projekt Logistikposition Sunnanå som byggs utanför Malmö. Materialet har levererats löpande under sommaren, där projektfilmen blev sista delen som blev klar precis efter sommaren.

Se 3D Presentationen här >>