Midroc Projects: Mall till kampanjhemsida

BTH Bostad: nyproduktionsprojekt

Sluta Gräv // Produktbilder i 3d

Sweden //  Bilder 

Sluta Gräv är ledande i Europa vad gäller utveckling, montering och försäljning av markskruv med tillhörande applikationer. Företaget tar fram markskruvar för infästning av allt från altaner och staket till parkbänkar och bullerplank. Comotion får löpande uppdrag att ta fram produkterna i 3D, vilket har gjort sedan hösten 2015.