Sluta Gräv: Produktbilder i 3d

Catena Fastigheter: Virtuell Rundvandring

BTH Bostad // nyproduktionsprojekt

Stockholm, Sweden //  Bilder 

BTH Bostad har ett antal nyproduktionsprojekt på  gång uppe i Stockholm. Comotion fick uppdraget att ta fram en balkongbild i 3D som ska marknadsföra ett av projekten, vilket förhoppningsvis är början på ett längre samarbete.