Catena Fastigheter: Norra Varalöv

Helsingborgshem: Maria Gård

Catena Fastigheter // Hästhagen

Helsingborg, Sweden //  Bilder 

Comotion fick i uppdrag av Catena Fastigheter att ta fram 3D bilder till en tom lokal i Helsingborg. Tre stycken bilden skulle tas fram och detta skulle bli förslag på ett öppet kontorslandskap, konferensrum och ett vanligt kontorsrum.