Peab Bostad & Peab PGS: Bostäder för alla

PEAB: 3D bilder

Suez Recycling AB // Produktbilder i 3D

Sverige //  Bilder 

Suez Recycling AB behövde produktbilder i 3D för att enklare kunna beskriva sina tjänster och för att få ett snyggt presentationsmaterial på hemsidan.
Under våren 2018 har Comotion levererat bilder löpande till Suez, där det färdiga materialet har tryckts i broschyrer samt presenterats på webben.