Suez Recycling AB: Produktbilder i 3D

C4 Hus: Marknadsmaterial

PEAB // 3D bilder

Ängelholm, Sverige //  Bilder 

Peab Sverige AB ska bygga ett stort antal hus på ett område i Ängelholm och då fick Comotion i uppdrag att ta fram 3D bilder till detta projekt.
Materialet som producerades var interiöra och exteriöra 3D bilder.