Protosell  Film

BY Daniel Johansson Hernius // 2016-09-23 13:05

Comotion fick i uppdrag av Ängelholms-företaget Protosell att ta fram en informationsfilm där man beskriver hur dagens säljprocess fungerar. Filmen ska visas både på föreläsningar men även på Protosells hemsida. Comotion valde att ta fram en film i infographic där man både ett tydligt och överskådligt sätt beskrev processen. Filmen levererades i mitten på september månad.