Helsingborgshem   Husensjö – 3D material

BY Daniel Johansson Hernius // 2016-09-23 13:02

Comotion har fått i uppdrag från Helsingborgshem att ta fram 3D material till deras kommande bostadsprojekt Husensjö. Det som ska produceras är interiöra 3D bilder, exteriöra 3D bilder samt 3D rundvisningar. Materialet ska vara Helsingborgshem tillhanda i mitten på oktober.