Almviken: Almviken - tryck

PEAB // Bolyftet - Tryck

... //  Tryck 

Bolyftet är ett ombyggnadskoncept från Peab där man balanserar hållbarhetsbegreppet ur sociala, ekonomiska, miljö- och energimässiga aspekter. Till detta projektet var Comotion med och tog fram logotyp, broschyr samt exteriöra 3D bilder.