Helsingborg Arena: Helsingborg arena

Zoom Arkitekter: Kyrkesund

Veidekke // Eric Ruth - Rundvisning

Höganäs, Sweden //  Rundvisning - 3d // Rundvisning 

Till detta Veidekkeprojekt i Höganäs fick Comotion äran att hjälpa till med interiöra 3D bilder, interiör 3D rundvisning samt 3D planritningar.