Helsingborgshem: Ringstorpshöjden - Lägenhetsväljare

PEAB: Fotografen

Veidekke // Viken

Viken, Skåne, Sverige //  Bilder 

Till detta Veidekkeprojekt fick Comotion uppdraget att ta fram en första säljbild, där framförallt utsikten skulle prioriteras. Efter utsiktsfotografering från en kran, tog Comotion sedan fram en exteriör 3D bild där man hade utsikten som bas och där man sedan tog fram en potentiell balkongvy.