Wihlborgs: 3D bilder

Finnvedsbostäder: 3D bilder till Kv. Städet

7A // 3d kontorsbilder

Stockholm, Sweden //  Bilder 

7A har genom sina interiöra och exteriöra 3D-bilder skapat förståelse för hur deras kontor kommer att se ut samt en inblick i vilka möjligheter som finns i befintliga lokaler. Genom 3D-planritningar kan intressenter få en tydlig bild över hur en byggnad ser ut och var lokalerna ligger i förhållande till varandra. Bilderna kan även göras interaktiva för att addera ännu en dimension.