Veidekke: Eric Ruth - Planritningar

LTH: Lunds Tekniska Högskola

Zoom Arkitekter // Kyrkesund

Kyrkesund, Sweden //  Bilder 

Comotion har länge velat ha ett referensprojekt för att komma in i arkitektvärlden, och när tillfället dök upp åt Zoom Arkitekter dök upp tvekade vi aldrig. Ett nytt hus skulle byggas ute på klipporna i Kyrkesund och Comotion tog på sig att ta fram 3D bilder till detta projekt. Vi åkte upp och fotograferade på plats där huset skulle ligga, och tog sedan fram en dags- och en kvällsbild för att visa hur huset skulle komma att se ut.